• Gothia Sverige - Jämnare Kassaflöde, Effektiv Administration Och Eliminerande Av Kreditrisk